Dostawa laptopów z oprogramowaniem na potrzeby Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie

 • Numer postępowania OU-IV.272.7.2021
 • Typ postępowania Postępowanie krajowe
 • Tryb udzielania zamówienia Tryb podstawowy

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Dostawy
  Data składania wniosków/ofert/opracowań studialnych:
  2021-10-15 09:00 (Pozostało: Minął termin składania ofert )
  Data otwarcia ofert/opracowań studialnych:
  2021-10-15 09:05
  Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną:
  Nie
  Publikacja w strefie publicznej:
  2021-10-05
  Termin zakończenia postępowania:
  2022-01-21

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2021-10-05 15:09 -
  icon Ogłoszenie 2021/BZP 00210546/01.pdf 2021-10-05 15:09 -
  icon SWZ z dn. 5 października 2021 r..pdf 2021-10-05 15:09 0.83 MB
  icon Zał. 1 - OPZ dla cz. 1.xls 2021-10-05 15:09 0.04 MB
  icon Zał. nr 1 do SWZ - OPZ dla cz. 2.xls 2021-10-05 15:09 0.04 MB
  icon Zal. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy cz. 1.pdf 2021-10-05 15:09 0.71 MB
  icon Zal. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy cz. 2.pdf 2021-10-05 15:09 0.7 MB
  icon Załącznik_Nr_3 do_SWZ_Wzór_formularza ofertowego.doc 2021-10-05 15:09 0.08 MB
  icon Załącznik_Nr 4 do_SWZ Wzór_oświadczenia_o_spełnieniu_warunków_udziału.doc 2021-10-05 15:09 0.04 MB
  icon Załącznik_Nr 5 _do_SWZ_Wzór_oświadczenia_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.doc 2021-10-05 15:09 0.04 MB
  icon Załącznik_Nr 6 do_ SWZ_Wzór_oświadczenia dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.doc 2021-10-05 15:09 0.04 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon informacja o unieważnieniu dla cz. 2.pdf 2021-11-24 13:03 0.1 MB
  icon informacja o wyborze(3).pdf 2021-11-24 13:03 0.1 MB

  Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

  Nazwa części Wartość brutto Data publikacji
  Dostawa 4 szt. laptopów na potrzeby specjalistycznych administratorów wojewódzkich SWD PRM 43 000,00 PLN
  Dostawa 1 szt. laptopa na na potrzeby Wydziału Polityki Społecznej LUW 4 000,00 PLN

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2021-10-15 10:03 -

  Informacje o wynikach

  Nazwa części Data publikacji
  Informacja o wynikach dotyczy części: 1, 2 2021-10-20 11:12

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa