Lista postępowań PZP

Pozycje 1-1 z 1  pokazuj  pozycji

OU-IV.272.9.2024 Realizacja robót budowlanych związanych z dostosowaniem budynku LUW w Lublinie, ul. Lubomelska 1- 3 do wymagań przeciwpożarowych Lubelski Urząd Wojewódzki Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2024-04-12 2024-05-06 09:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

# EN:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa