Zakończone postępowania

Pozycje 1-25 z 49  pokazuj  pozycji

Usługa dozoru oraz ochrony osób i mienia w obiektach Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie OU-IV.272.13.2023 Postępowanie krajowe Części: 1 2023-11-15 15:18
Dostawa 5 szt. komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem na potrzeby LUW OU-IV.272.19.2023 Postępowanie krajowe Części: 1 2023-10-20 11:15
Dostawa mebli na potrzeby Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie OU-IV.272.18.2023 Postępowanie krajowe Części: 1 2023-10-12 11:40
Dostawa 5 szt. komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem na potrzeby LUW OU-IV.272.19.2023 Postępowanie krajowe Części: 1 2023-10-12 09:45
Wymiana stolarki okiennej w budynku LUW w Delegaturze w Chełmie w ramach termomodernizacji OU-IV.272.15.2023 Postępowanie krajowe Części: 1 2023-10-11 12:32
Dostawa 5 szt. laptopów na potrzeby LUW OU-IV.272.16.2023 Postępowanie krajowe Części: 1 2023-09-25 13:51
Dostawa i montaż 2 sztuk serwerów na potrzeby realizacji projektu "Przyjazny i bezpieczny urząd III" współfinansowanego przez FAMI OU-IV.272.17.2023 Postępowanie krajowe Części: 1 2023-09-22 15:10
Wymiana stolarki okiennej w budynku LUW w Delegaturze w Chełmie w ramach termomodernizacji OU-IV.272.15.2023 Postępowanie krajowe Części: 1 2023-09-22 12:45
Wykonanie remontu pomieszczeń w budynku LUW w Lublinie przy ul. Czechowskiej 15. OU-IV.272.14.2023 Postępowanie krajowe Części: 1 2023-09-20 12:46
Dostawa 5 szt. laptopów na potrzeby LUW OU-IV.272.16.2023 Postępowanie krajowe Części: 1 2023-09-18 12:58
Dostawa komputerów wraz z oprogramowaniem oraz monitorów na potrzeby realizacji projektu "Przyjazny i bezpieczny urząd III" współfinansowanego przez FAMI OU-IV.272.12.2023 Postępowanie krajowe Części: 1 2023-08-07 12:57
Dostawa mebli i krzeseł na potrzeby Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie OU-IV.272.7.2023 Postępowanie krajowe Części: 1, 2 2023-07-28 14:29
Wykonanie remontu pomieszczeń w budynku LUW w Lublinie przy ul. Czechowskiej 15. OU-IV.272.9.2023 Postępowanie krajowe Części: 1 2023-07-20 15:34
Wymiana stolarki okiennej w budynku Delegatury LUW w Chełmie OU-IV.272.6.2023 Postępowanie krajowe Części: 1 2023-07-03 12:23
Dostawa 2 szt. samochodów hybrydowych na potrzeby LUW w Lublinie OU-IV.272.5.2023 Postępowanie krajowe Części: 1 2023-05-09 09:12
Wykonanie dostosowania budynku LUW w Lublinie ul. Lubomelska 1-3 do wymagań przeciwpożarowych. OU-IV.272.3.2023 Postępowanie krajowe Części: 1 2023-04-20 14:51
Dostawa mebli biurowych do LUW w Lublinie oraz Delegatur w ramach projektu „Przyjazny i bezpieczny urząd III” (IV części) OU-IV.272.2.2023 Postępowanie krajowe Części: 1, 2, 3, 4 2023-04-13 13:42
Dostawa 18 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem na potrzeby Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców LUW w Lublinie OU-IV.272.1.2023 Postępowanie krajowe Części: 1 2023-02-16 09:39
Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie oraz Delegatur LUW OU-IV.272.24.2022 Usługi społeczne krajowe Części: 1 2022-12-20 12:44
Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie oraz Delegatur LUW OU-IV.272.15.2022 Usługi społeczne krajowe Części: 1 2022-11-18 13:15
Wymiana stolarki okienno - drzwiowej wraz z remontem przedsionków w budynku LUW w Lublinie OU-IV.272.16.2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-11-18 10:05
Dostawa oraz wdrożenie macierzy dyskowej na potrzeby LUW w Lublinie OU-IV.272.11.2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-10-03 08:38
Dostawa uchwytów biurkowych do monitorów na potrzeby CPR i DM w Lublinie OU-IV.2600.16.2022 Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1, 2, 3 2022-08-29 14:18
Dostosowanie budynku LUW w Lublinie przy ul. Lubomelskiej 1-3 do wymagań ppoż. - przebudowa Rozdzielni Głównej OU-IV.272.6.2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-08-26 13:20
Dostawa sprzętu multimedialnego na potrzeby CPR i DM w Lublinie OU-IV.272.9.2022 Postępowanie krajowe Części: 1, 2 2022-08-18 08:34

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa