Zakończone postępowania

Pozycje 1-25 z 56  pokazuj  pozycji

OU-IV.272.13.2024 Sukcesywna dostawa materiałów biurowych dla Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie i delegatur LUW Postępowanie krajowe Części: 1 2024-05-17 14:44
OU-IV.272.9.2024 Realizacja robót budowlanych związanych z dostosowaniem budynku LUW w Lublinie, ul. Lubomelska 1- 3 do wymagań przeciwpożarowych Postępowanie krajowe Części: 1 2024-05-09 13:38
OU-IV.272.2.2024 Przebudowa kondygnacji 5 i 6 budynku CPR i DM w Lublinie przy ul. Wojciechowskiej 1 w Lublinie na potrzeby Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Postępowanie krajowe Części: 1 2024-03-13 13:17
OU-IV.2600.4.2024 Dostawa licencji Microsoft Office Home and Business 2021 T5D-03539 o nieograniczonym czasie trwania na potrzeby Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2024-02-29 07:50
OU-IV.2600.3.2024 Prenumerata i sukcesywna dostawa prasy w wersji papierowej na potrzeby LUW w roku 2024 Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2024-02-21 09:18
OU-IV.272.30.2023 Usługa odbioru odpadów w roku 2024 z obiektów LUW w Lublinie oraz w Zamościu Postępowanie krajowe Części: 1 2023-12-22 10:30
OU-IV.272.30.2023 Usługa odbioru odpadów w roku 2024 z obiektów LUW w Lublinie oraz w Zamościu Postępowanie krajowe Części: 2 2023-12-21 15:20
OU-IV.272.13.2023 Usługa dozoru oraz ochrony osób i mienia w obiektach Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie Postępowanie krajowe Części: 1 2023-11-15 15:18
OU-IV.272.19.2023 Dostawa 5 szt. komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem na potrzeby LUW Postępowanie krajowe Części: 1 2023-10-20 11:15
OU-IV.272.18.2023 Dostawa mebli na potrzeby Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie Postępowanie krajowe Części: 1 2023-10-12 11:40
OU-IV.272.19.2023 Dostawa 5 szt. komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem na potrzeby LUW Postępowanie krajowe Części: 1 2023-10-12 09:45
OU-IV.272.15.2023 Wymiana stolarki okiennej w budynku LUW w Delegaturze w Chełmie w ramach termomodernizacji Postępowanie krajowe Części: 1 2023-10-11 12:32
OU-IV.272.16.2023 Dostawa 5 szt. laptopów na potrzeby LUW Postępowanie krajowe Części: 1 2023-09-25 13:51
OU-IV.272.17.2023 Dostawa i montaż 2 sztuk serwerów na potrzeby realizacji projektu "Przyjazny i bezpieczny urząd III" współfinansowanego przez FAMI Postępowanie krajowe Części: 1 2023-09-22 15:10
OU-IV.272.15.2023 Wymiana stolarki okiennej w budynku LUW w Delegaturze w Chełmie w ramach termomodernizacji Postępowanie krajowe Części: 1 2023-09-22 12:45
OU-IV.272.14.2023 Wykonanie remontu pomieszczeń w budynku LUW w Lublinie przy ul. Czechowskiej 15. Postępowanie krajowe Części: 1 2023-09-20 12:46
OU-IV.272.16.2023 Dostawa 5 szt. laptopów na potrzeby LUW Postępowanie krajowe Części: 1 2023-09-18 12:58
OU-IV.272.12.2023 Dostawa komputerów wraz z oprogramowaniem oraz monitorów na potrzeby realizacji projektu "Przyjazny i bezpieczny urząd III" współfinansowanego przez FAMI Postępowanie krajowe Części: 1 2023-08-07 12:57
OU-IV.272.7.2023 Dostawa mebli i krzeseł na potrzeby Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie Postępowanie krajowe Części: 1, 2 2023-07-28 14:29
OU-IV.272.9.2023 Wykonanie remontu pomieszczeń w budynku LUW w Lublinie przy ul. Czechowskiej 15. Postępowanie krajowe Części: 1 2023-07-20 15:34
OU-IV.272.6.2023 Wymiana stolarki okiennej w budynku Delegatury LUW w Chełmie Postępowanie krajowe Części: 1 2023-07-03 12:23
OU-IV.272.5.2023 Dostawa 2 szt. samochodów hybrydowych na potrzeby LUW w Lublinie Postępowanie krajowe Części: 1 2023-05-09 09:12
OU-IV.272.3.2023 Wykonanie dostosowania budynku LUW w Lublinie ul. Lubomelska 1-3 do wymagań przeciwpożarowych. Postępowanie krajowe Części: 1 2023-04-20 14:51
OU-IV.272.2.2023 Dostawa mebli biurowych do LUW w Lublinie oraz Delegatur w ramach projektu „Przyjazny i bezpieczny urząd III” (IV części) Postępowanie krajowe Części: 1, 2, 3, 4 2023-04-13 13:42
OU-IV.272.1.2023 Dostawa 18 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem na potrzeby Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców LUW w Lublinie Postępowanie krajowe Części: 1 2023-02-16 09:39

Klucz tooltipa:

# PL:

# EN:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa