Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 49  pokazuj  pozycji

OU-IV.272.15.2024 Dostawa 2 szt. samochodów hybrydowych na potrzeby LUW w Lublinie Lubelski Urząd Wojewódzki Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2024-05-22 2024-06-03 09:00 2024-06-04
OU-IV.272.16.2024 Realizacja robót budowlanych związanych z dostosowaniem budynku LUW w Lublinie, ul. Lubomelska 1- 3 do wymagań przeciwpożarowych DSO Lubelski Urząd Wojewódzki Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2024-05-17 2024-06-04 09:00 --
OU-IV.272.14.2024 Sukcesywna dostawa środków czystości dla Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie i delegatur Lubelski Urząd Wojewódzki Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2024-05-14 2024-05-24 09:00 2024-06-14
OU-IV.272.13.2024 Sukcesywna dostawa materiałów biurowych dla Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie i delegatur LUW Lubelski Urząd Wojewódzki Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2024-04-23 2024-05-13 09:00 2024-05-23
OU-IV.272.9.2024 Realizacja robót budowlanych związanych z dostosowaniem budynku LUW w Lublinie, ul. Lubomelska 1- 3 do wymagań przeciwpożarowych Lubelski Urząd Wojewódzki Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2024-04-12 2024-05-09 09:00 2024-05-09
OU-IV.272.2.2024 Przebudowa kondygnacji 5 i 6 budynku CPR i DM w Lublinie przy ul. Wojciechowskiej 1 w Lublinie na potrzeby Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelski Urząd Wojewódzki Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2024-01-31 2024-02-22 09:00 2024-04-23
OU-IV.272.30.2023 Usługa odbioru odpadów w roku 2024 z obiektów LUW w Lublinie oraz w Zamościu Lubelski Urząd Wojewódzki Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-12-12 2023-12-21 09:00 2023-12-28
OU-IV.272.19.2023 Dostawa 5 szt. komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem na potrzeby LUW Lubelski Urząd Wojewódzki Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-10-02 2023-10-10 09:00 2024-02-14
OU-IV.272.18.2023 Dostawa mebli na potrzeby Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie Lubelski Urząd Wojewódzki Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-09-22 2023-10-03 09:00 2024-02-14
OU-IV.272.13.2023 Usługa dozoru oraz ochrony osób i mienia w obiektach Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie Lubelski Urząd Wojewódzki Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-09-11 2023-09-22 09:00 2023-12-01
OU-IV.272.17.2023 Dostawa i montaż 2 sztuk serwerów na potrzeby realizacji projektu "Przyjazny i bezpieczny urząd III" współfinansowanego przez FAMI Lubelski Urząd Wojewódzki Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-09-10 2023-09-20 09:00 2023-10-03
OU-IV.272.16.2023 Dostawa 5 szt. laptopów na potrzeby LUW Lubelski Urząd Wojewódzki Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-09-06 2023-09-15 09:00 2023-10-04
OU-IV.272.15.2023 Wymiana stolarki okiennej w budynku LUW w Delegaturze w Chełmie w ramach termomodernizacji Lubelski Urząd Wojewódzki Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-08-25 2023-09-11 09:00 2023-10-11
OU-IV.272.14.2023 Wykonanie remontu pomieszczeń w budynku LUW w Lublinie przy ul. Czechowskiej 15. Lubelski Urząd Wojewódzki Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-08-18 2023-09-04 09:00 2023-10-02
OU-IV.272.12.2023 Dostawa komputerów wraz z oprogramowaniem oraz monitorów na potrzeby realizacji projektu "Przyjazny i bezpieczny urząd III" współfinansowanego przez FAMI Lubelski Urząd Wojewódzki Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-07-20 2023-07-28 09:00 2023-08-24
OU-IV.272.9.2023 Wykonanie remontu pomieszczeń w budynku LUW w Lublinie przy ul. Czechowskiej 15. Lubelski Urząd Wojewódzki Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-07-05 2023-07-20 09:00 2023-07-20
OU-IV.272.7.2023 Dostawa mebli i krzeseł na potrzeby Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie Lubelski Urząd Wojewódzki Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-06-26 2023-07-05 09:00 2023-08-22
OU-IV.272.6.2023 Wymiana stolarki okiennej w budynku Delegatury LUW w Chełmie Lubelski Urząd Wojewódzki Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-06-13 2023-06-29 09:00 2023-07-24
OU-IV.272.5.2023 Dostawa 2 szt. samochodów hybrydowych na potrzeby LUW w Lublinie Lubelski Urząd Wojewódzki Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-04-27 2023-05-08 09:00 2023-05-12
OU-IV.272.4.2023 Świadczenie usług telefonii stacjonarnej oraz usługi dostępu do Internetu na okres 24 miesięcy dla obiektów administrowanych przez Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie Lubelski Urząd Wojewódzki Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-04-14 2023-04-24 09:00 2023-05-05
OU-IV.272.3.2023 Wykonanie dostosowania budynku LUW w Lublinie ul. Lubomelska 1-3 do wymagań przeciwpożarowych. Lubelski Urząd Wojewódzki Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-03-28 2023-04-13 09:00 2023-05-05
OU-IV.272.2.2023 Dostawa mebli biurowych do LUW w Lublinie oraz Delegatur w ramach projektu „Przyjazny i bezpieczny urząd III” (IV części) Lubelski Urząd Wojewódzki Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-02-15 2023-02-24 09:00 2023-04-21
OU-IV.272.1.2023 Dostawa 18 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem na potrzeby Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców LUW w Lublinie Lubelski Urząd Wojewódzki Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-01-24 2023-02-02 09:00 2023-03-02
OU-IV.272.24.2022 Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie oraz Delegatur LUW Lubelski Urząd Wojewódzki Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-12-07 2022-12-16 09:00 2023-05-08
OU-IV.272.16.2022 Wymiana stolarki okienno - drzwiowej wraz z remontem przedsionków w budynku LUW w Lublinie Lubelski Urząd Wojewódzki Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-10-28 2022-11-14 09:00 2023-05-08

Klucz tooltipa:

# PL:

# EN:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa