Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 38  pokazuj  pozycji

OU-IV.272.17.2023 Dostawa i montaż 2 sztuk serwerów na potrzeby realizacji projektu "Przyjazny i bezpieczny urząd III" współfinansowanego przez FAMI Lubelski Urząd Wojewódzki Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-09-10 2023-09-20 09:00 2023-10-03
OU-IV.272.16.2023 Dostawa 5 szt. laptopów na potrzeby LUW Lubelski Urząd Wojewódzki Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-09-06 2023-09-15 09:00 2023-10-04
OU-IV.272.14.2023 Wykonanie remontu pomieszczeń w budynku LUW w Lublinie przy ul. Czechowskiej 15. Lubelski Urząd Wojewódzki Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-08-18 2023-09-04 09:00 2023-10-02
OU-IV.272.12.2023 Dostawa komputerów wraz z oprogramowaniem oraz monitorów na potrzeby realizacji projektu "Przyjazny i bezpieczny urząd III" współfinansowanego przez FAMI Lubelski Urząd Wojewódzki Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-07-20 2023-07-28 09:00 2023-08-24
OU-IV.272.9.2023 Wykonanie remontu pomieszczeń w budynku LUW w Lublinie przy ul. Czechowskiej 15. Lubelski Urząd Wojewódzki Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-07-05 2023-07-20 09:00 2023-07-20
OU-IV.272.7.2023 Dostawa mebli i krzeseł na potrzeby Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie Lubelski Urząd Wojewódzki Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-06-26 2023-07-05 09:00 2023-08-22
OU-IV.272.6.2023 Wymiana stolarki okiennej w budynku Delegatury LUW w Chełmie Lubelski Urząd Wojewódzki Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-06-13 2023-06-29 09:00 2023-07-24
OU-IV.272.5.2023 Dostawa 2 szt. samochodów hybrydowych na potrzeby LUW w Lublinie Lubelski Urząd Wojewódzki Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-04-27 2023-05-08 09:00 2023-05-12
OU-IV.272.4.2023 Świadczenie usług telefonii stacjonarnej oraz usługi dostępu do Internetu na okres 24 miesięcy dla obiektów administrowanych przez Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie Lubelski Urząd Wojewódzki Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-04-14 2023-04-24 09:00 2023-05-05
OU-IV.272.3.2023 Wykonanie dostosowania budynku LUW w Lublinie ul. Lubomelska 1-3 do wymagań przeciwpożarowych. Lubelski Urząd Wojewódzki Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-03-28 2023-04-13 09:00 2023-05-05
OU-IV.272.2.2023 Dostawa mebli biurowych do LUW w Lublinie oraz Delegatur w ramach projektu „Przyjazny i bezpieczny urząd III” (IV części) Lubelski Urząd Wojewódzki Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-02-15 2023-02-24 09:00 2023-04-21
OU-IV.272.1.2023 Dostawa 18 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem na potrzeby Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców LUW w Lublinie Lubelski Urząd Wojewódzki Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-01-24 2023-02-02 09:00 2023-03-02
OU-IV.272.24.2022 Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie oraz Delegatur LUW Lubelski Urząd Wojewódzki Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-12-07 2022-12-16 09:00 2023-05-08
OU-IV.272.16.2022 Wymiana stolarki okienno - drzwiowej wraz z remontem przedsionków w budynku LUW w Lublinie Lubelski Urząd Wojewódzki Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-10-28 2022-11-14 09:00 2023-05-08
OU-IV.272.15.2022 Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie oraz Delegatur LUW Lubelski Urząd Wojewódzki Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-10-26 2022-11-18 09:00 2022-11-18
OU-IV.272.11.2022 Dostawa oraz wdrożenie macierzy dyskowej na potrzeby LUW w Lublinie Lubelski Urząd Wojewódzki Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-09-22 2022-09-30 09:00 2022-10-12
OU-IV.272.9.2022 Dostawa sprzętu multimedialnego na potrzeby CPR i DM w Lublinie Lubelski Urząd Wojewódzki Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-08-01 2022-08-10 09:00 2022-10-12
OU-IV.272.8.2022 Dostawa i montaż dźwigu osobowego D5 w budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Lubomelskiej 1-3 Lubelski Urząd Wojewódzki Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-07-20 2022-07-29 09:00 2022-08-29
OU-IV.272.7.2022 Dostawa wraz z montażem sprzętu multimedialnego na potrzeby CPR i DM w Lublinie Lubelski Urząd Wojewódzki Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-07-07 2022-07-20 09:00 2022-07-27
OU-IV.272.6.2022 Dostosowanie budynku LUW w Lublinie przy ul. Lubomelskiej 1-3 do wymagań ppoż. - przebudowa Rozdzielni Głównej Lubelski Urząd Wojewódzki Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-07-06 2022-07-22 09:00 2022-08-29
OU-IV.272.5.2022 Dostawa i montaż mebli do Dyspozytorni Medycznej i Centrum Powiadamiania Ratunkowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ulicy Wojciechowskiej 1. Lubelski Urząd Wojewódzki Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-05-16 2022-05-31 09:00 2022-10-12
OU-IV.272.4.2022 Dostawa i montaż ścianek biurowych oraz paneli akustycznych na potrzeby CPR i DM przy ul. Wojciechowskiej 1 w Lublinie Lubelski Urząd Wojewódzki Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-05-09 2022-05-19 09:00 2022-06-22
OU-IV.272.3.2022 Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby CPR i DM przy ul. Wojciechowskiej 1 w Lublinie Lubelski Urząd Wojewódzki Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-03-16 2022-03-31 09:00 2022-04-22
OU-IV.272.1.2022 Robota budowlana polegająca na kompleksowym zagospodarowaniu terenu działki Nr 27/2 przy ul. Wojciechowskiej 1 w Lublinie na potrzeby funkcjonowania Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz Dyspozytorni Medycznej przy LUW w Lublinie Lubelski Urząd Wojewódzki Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-02-11 2022-03-10 09:00 2022-03-29
OU-IV.272.15.2021 Dostawa 1 szt. laptopa na potrzeby LUW w Lublinie Lubelski Urząd Wojewódzki Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-12-06 2021-12-14 09:00 2021-12-23

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa