Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek na potrzeby Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie

 • Numer postępowania OU-IV.272.8.2021
 • Typ postępowania Postępowanie krajowe
 • Tryb udzielania zamówienia Tryb podstawowy

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Dostawy
  Data składania wniosków/ofert/opracowań studialnych:
  2021-10-29 09:00 (Pozostało: Minął termin składania ofert )
  Data otwarcia ofert/opracowań studialnych:
  2021-10-29 09:05
  Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną:
  Nie
  Publikacja w strefie publicznej:
  2021-10-20
  Termin zakończenia postępowania:
  2022-01-21

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2021-10-20 11:33 -
  icon Ogłoszenie 2021/BZP 00238178/01.pdf 2021-10-20 11:33 -
  icon Zał. Nr 1 A - OPZ dla cz. 1.zip 2021-10-20 11:33 0.07 MB
  icon Zał. Nr 1 B- OPZ dla cz. 2.zip 2021-10-20 11:33 0.04 MB
  icon Zal. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy cz. 1(1).doc 2021-10-20 11:33 0.18 MB
  icon Zal. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy cz. 2(1).doc 2021-10-20 11:33 0.18 MB
  icon Załącznik_Nr_3 do_SWZ_Wzór_formularza ofertowego dla cz. 1 i cz. 2.doc 2021-10-20 11:33 0.1 MB
  icon Załącznik_Nr 4 do_SWZ Wzór_oświadczenia_o_spełnieniu_warunków_udziału dla cz. 1 i cz. 2.doc 2021-10-20 11:33 0.06 MB
  icon Załącznik_Nr 5 _do_SWZ_Wzór_oświadczenia_o_braku_podstaw_do_wykluczenia dla cz. 1 i cz. 2.doc 2021-10-20 11:33 0.06 MB
  icon Załącznik_Nr 6 do_ SWZ_Wzór_oświadczenia dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dla cz. 1 i cz. 2.doc 2021-10-20 11:33 0.04 MB
  icon SWZ z dn. 20.10.2021.pdf 2021-10-20 11:33 1.13 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Zał. nr 1 A - OPZ dla cz. 1 z dn. 21.10.2021.zip 2021-10-21 11:42 0.07 MB
  icon omyłka Zamawiajacego z dn. 21.10.2021 r..pdf 2021-10-21 11:43 0.08 MB

  Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

  Nazwa części Wartość brutto Data publikacji
  Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek na potrzeby Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie 195 033,00 PLN
  Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych oraz drukarek na potrzeby WSOIC, w ramach projektu „Przyjazny i bezpieczny urząd II” współfinansowanego przez Program Krajowy Funduszu Azylu Migracji i Integracji. 33 417,00 PLN

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2021-10-29 10:37 -

  Informacje o wynikach

  Nazwa części Data publikacji
  Informacja o wynikach dotyczy części: 1, 2 2021-11-03 13:41

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa