Dostawa komputerów oraz monitorów na potrzeby LUW w Lublinie

 • Numer postępowania OU-IV.272.10.2021
 • Typ postępowania Postępowanie krajowe
 • Tryb udzielania zamówienia Tryb podstawowy

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Dostawy
  Data składania wniosków/ofert/opracowań studialnych:
  2021-11-04 09:00 (Pozostało: Minął termin składania ofert )
  Data otwarcia ofert/opracowań studialnych:
  2021-11-04 09:05
  Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną:
  Nie
  Publikacja w strefie publicznej:
  2021-10-22
  Termin zakończenia postępowania:
  2021-12-03

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2021-10-22 14:34 -
  icon Ogłoszenie 2021/BZP 00242854/01.pdf 2021-10-22 14:34 -
  icon SWZ z dn. 22.10.2021.pdf 2021-10-22 14:34 0.31 MB
  icon Załącznik nr 1A – OPZ dla cz. 1 - 96 komputerów oraz 94 moniotry.xls 2021-10-22 14:34 0.04 MB
  icon Załącznik nr 1B – OPZ dla cz. 2.zip 2021-10-22 14:34 0.02 MB
  icon Załącznik nr 1C – OPZ dla cz. 3 - 30 szt. monitorów.xls 2021-10-22 14:34 0.03 MB
  icon Załącznik nr 1D – OPZ dla cz. 4.doc 2021-10-22 14:34 0.05 MB
  icon Zal. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy cz. 1 - dostawa 96 komputerów oraz 94 monitorów.doc 2021-10-22 14:34 0.18 MB
  icon Zal. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy cz. 2 - dostawa 11 zestawów komputerowych oraz 3 laptopów w ramach FAMI.doc 2021-10-22 14:34 0.18 MB
  icon Zal. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy cz. 3- dostawa 30 szt. monitorów.doc 2021-10-22 14:34 0.18 MB
  icon Zal. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy cz. 4- dostawa 5 zestawów komputerowych.doc 2021-10-22 14:34 0.18 MB
  icon Załącznik nr 3 - Wzór formularza ofertowego dla cz. 1,cz. 2, cz. 3, cz. 4.doc 2021-10-22 14:34 0.11 MB
  icon Załącznik nr 4 – Wzór informacji o spełnianiu warunków dla cz. 1, cz. 2, cz. 3, cz. 4.doc 2021-10-22 14:34 0.06 MB
  icon Załącznik nr 5 – Wzór informacji o niepodleganiu wykluczeniu dla cz. 1, cz. 2, cz. 3, cz. 4.doc 2021-10-22 14:34 0.06 MB
  icon Załącznik nr 6 – Wzór oświadczenia dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.doc 2021-10-22 14:34 0.04 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon OPZ dla cz. 1 - 96 komputerów oraz 94 moniotry z dn. 27.10.2021.xls 2021-10-27 14:37 0.02 MB
  icon OPZ dla cz. 1 - 96 komputerów oraz 94 moniotry z dn. 26.10.2021.xls 2021-10-26 14:13 0.02 MB
  icon OPZ dla cz. 2.zip 2021-10-27 14:37 0.02 MB
  icon OPZ dla cz. 4_ z dn. 28.10.2021 r..doc 2021-10-28 15:12 0.05 MB
  icon OPZ dla cz. 4_ z dn. 26.10.2021.doc 2021-10-26 14:13 0.05 MB
  icon Zal. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy cz. 1 - dostawa 96 komputerów oraz 94 monitorów z dn 3.11.2021.doc 2021-11-03 11:50 0.18 MB
  icon Zal. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy cz. 2 - dostawa 11 zestawów komputerowych oraz 3 laptopów w ramach FAMI z dn. 3.11.2021.doc 2021-11-03 11:52 0.18 MB
  icon Zal. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy cz. 3- dostawa 30 szt. monitorów z dn. 3.11.2021.doc 2021-11-03 11:51 0.18 MB
  icon Zal. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy cz. 4- dostawa 5 zestawów komputerowych z dn. 3.11.2021.doc 2021-11-03 11:53 0.18 MB
  icon Załącznik nr 3 - Wzór formularza ofertowego dla cz. 1,cz. 2, cz. 3, cz. 4.doc 2021-11-03 11:47 0.11 MB
  icon OPZ dla cz. 2 - zestawy komputerowe z dn. 26.10.2021.xls 2021-10-26 14:13 0.02 MB
  icon wyjaśnienia treści SWZ z dn. 26 października 2021 r..pdf 2021-10-26 14:13 0.11 MB
  icon wyjaśnienia treści SWZ z dn. 28 paź 2021 r..pdf 2021-10-28 15:12 0.1 MB
  icon wyjaśnienia treści SWZ z dn. 3 listopda 2021.pdf 2021-11-03 11:44 0.1 MB
  icon informacja o wyborze cz. 2 i cz. 4.pdf 2021-11-05 15:23 0.1 MB

  Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

  Nazwa części Wartość brutto Data publikacji
  Dostawa komputerów oraz monitorów na potrzeby LUW w Lublinie 312 000,00 PLN
  Dostawa laptopów oraz komputerów stacjonarnych na potrzeby LUW w Lublinie 51 600,00 PLN
  Dostawa monitorów na potrzeby LUW w Lublinie 24 000,00 PLN
  Dostawa zestawów komputerowych na potrzeby LUW w Lublinie 22 510,00 PLN

  Pytania i odpowiedzi

  Nazwa Data udzielenia odpowiedzi
  Odpowiedzi na pytania 2021-10-26 14:12
  Odpowiedzi na pytania 2021-10-27 14:36
  Odpowiedzi na pytania 2021-10-28 11:31
  Odpowiedzi na pytania 2021-10-28 15:11

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2021-11-04 09:53 -
  icon Publiczna Sesja Otwarcia Ofert Publiczna Sesja Otwarcia Ofert 2021-11-04 11:17 -

  Informacje o wynikach

  Nazwa części Data publikacji
  Informacja o wynikach dotyczy części: 1 2021-11-12 14:45
  Informacja o wynikach dotyczy części: 3 2021-11-09 15:23
  Informacja o wynikach dotyczy części: 2, 4 2021-11-05 15:24

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa